2-31-8 Kichijyoji-Honcho, Musashino-City
Tokio 1800004

Phone: +81 422214015

Niki Tiki Co., Ltd., 2-31-8 Kichijyoji-Honcho, Musashino-City, 1800004, 1000000, Tokio, Tokyo, 東京, Japan, Japon, 日本